Nowy system gospodarki odpadami

Harmonogram odbioru odpadów po 1 kwietnia 2021 r.: http://www.conteko.pl/harmonogramy/Radomysl_2122.pdf
Harmonogram odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe.
 
Oświadczenie właściciela nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne o ilości pojemników o określonej pojemności
miesięcznie ( POBIERZ )
 
Od 1 lipca 2013r. obowiązuje w naszej gminie nowy system gospodarki odpadami, który jest następstwem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami to gmina odtąd staje się właścicielem odpadów komunalnych i jest odpowiedzialna za cały system gospodarki odpadami,który funkcjonuje w oparciu o szereg uchwał podjętych przez Radę Miejską w Radomyślu Wielkim:

- Uchwałę nr XXX/II/278/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (POBIERZ),

- Uchwałę nr XXX/II/277/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (POBIERZ).

- Uchwałę nr XVI/134/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (POBIERZ),

- Uchwałę nr XVI/136/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (POBIERZ),

- Uchwałę nr XVI/138/16 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne (POBIERZ),

- Uchwałę nr XVII/158/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (POBIERZ).

Gmina z pobranych opłat finasuje koszt wywozu i zagospadarowania odpadów komunalnych poprzez przedsiębiorstwo odbierające odpady wybrane w drodze przetargu i świadczące usługi dla właścicieli nieruchomości.
 
Ta zmiana dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych naszej gminy, zarówno mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków jak i osób prowadzących działalność gosodarczą (m.in. w wynajętych lokalach) ale również takich instytucji jak szkoły, parafie itd. Odtąd są oni zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z którymi postępują zgodnie z poradnikiem „Gospodarka odpadami w pigułce” .
 

Informacja o podmiocie odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Radomyśl Wielki

Na terenie Gminy Radomyśl Wielki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera od właścicieli nieruchomości Mieleckie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ul Wolności 44 39-300 Mielec

oraz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radomyślu Wielkim, 39-310 Radomyśl Wielki, ul Kościuszki, prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, ul Targowa 5.

 

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomyśl Wielki prowadzony jest przez:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim

ul. Targowa 5, 39-310 Radomyśl Wielki, tel. 14 6819601      

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radomyślu Wielkim zlokalizowany jest w Radomyślu Wielkim przy ulicy Kościuszki (dawna oczyszczalnia ścieków, obok supermarketu MRÓWKA) i czynny jest we:

wtorki w godzinach 7.00 – 16.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-14.00

Informacje o odpadach tam przyjmowanych  dostępne są w broszurce: „Gospodarka odpadami w pigułce” (www.radomyslwielki.pl nowy system gospodarki odpadami).

 
POBIERZ:
Informacja o podmiotach
 
Informacja o miejscach zagospodarowania
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2020r.
Informacja o poziomach odzysku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2019 r.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2017 r.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2013r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radomyśl Wielki za 2012r.