Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta usługi dostępna jest na portalu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Usługi / Sprawy obywatelskie / Akty stanu cywilnego / Wpisanie (transkrypcja) do polskich ksiąg akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą / Gmina Radomyśl Wielki