Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Karta usługi dostępna jest na portalu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Usługi / Sprawy obywatelskie / Akty stanu cywilnego / Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym / Gmina Radomyśl Wielki