Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Radomyśl Wielki

Więcej informacji>>>


Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim uruchamia punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

więcej informacji >>>


Gmina Radomyśl Wielki przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco! Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków prosimy Państwu o wypełnienie krótkiej ankiety, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2021-2030 (zarówno dla Gminy jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych, montażu OZE oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy i przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP Gminy Radomyśl Wielki -> Konsultacje Społeczne ->  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)


Spis to obowiązek - plakat


Od 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Jego podstawową metodą jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzić go można na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w formularzu, dostępnym na stronie internetowej spis.gov.pl.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) prosimy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym.

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce.


KOMUNIKAT

W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27 marca 2021 r., Urząd Miejski
w Radomyślu Wielkim zachęca do kontaktowania się i załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz telefoniczną e-mail:
sekretariat@radomyslwielki.pl, ePUAP: /hssf30b12n/skrytka

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim:

    Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50

    Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61, kom. 510 082 736

    Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 70 59

    Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00

    Skarbnik, Księgowość – 14 680 89 15, 14 680 70 54,

    Ochrona środowiska – 14 680 89 16

    Budownictwo – 14 680 70 53

    Inwestycje – 14 680 70 60

    Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68

   Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52, 14 681 99 29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 14 68 65 073 – Świadczenia rodzinne,

    14 68 11 422 – Pomoc społeczna.

 

W sprawach szczególnie pilnych, których nie ma możliwości załatwienia w formie zdalnej – Urząd Miejski obsługuje interesantów w Biurze Obsługi – pok. nr 9.

W celu organizacji jak najlepszej obsługi zachęcamy do wcześniejszego umówienia wizyt.

 


Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Możliwość zorganizowania transportu do punktów szczepień na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla:
 1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,
 3. osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kontakt w sprawie transportu:

504 034 461 – Infolinia dla mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki - w sprawie transportu do punktów szczepień

ponadto:

 • 510 082 769 – Sekretarz Gminy Radomyśl Wielki,
 • 535 422 171 – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Punkty szczepień na terenie Gminy Radomyśl Wielki:

 1. LEKARZ W.NOWAK, LEKARZ A.L.ZAJĄC - SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Armii Krajowej 32

39-310 Radomyśl Wielki

Kontakt w sprawie szczepień:

Telefon: (17) 787 85 62

              (14) 68 19 779

 

 1. NZOZ „BIEL-MED”

ul. Armii Krajowej 5

39-310 Radomyśl Wielki

Kontakt w sprawie szczepień:

577 954 730 – również kontakt SMS,

14 68 19 780,

14 68 19 781,

577 121 418

e-mail: nzoz@bielmed.pl

Na szczepienia można się rejestrować również przez:

 • dedykowaną infolinię: 989,
 • Internetowe Konto Pacjenta.

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5