Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Możliwość zorganizowania transportu do punktów szczepień na terenie Gminy Radomyśl Wielki dla:

  1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    w stopniu znacznym o kodzie R lub N odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich,
  3. osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Kontakt w sprawie transportu:
504 034 461 – Infolinia dla mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki - w sprawie transportu do punktów szczepień

510 082 724 – Z-ca Burmistrza, 510 082 769 – Sekretarz Gminy Radomyśl Wielki, 535 422 171 – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Punkty szczepień na terenie Gminy Radomyśl Wielki:

  1. LEKARZ W.NOWAK, LEKARZ A.L.ZAJĄC - SPÓŁKA PARTNERSKA

ul. Armii Krajowej 32

39-310 Radomyśl Wielki

Kontakt w sprawie szczepień:

Telefon: (17) 787 85 62

               (14) 68 19 779

Na szczepienia można się rejestrować również przez:

  • dedykowaną infolinię: 989,
  • Internetowe Konto Pacjenta.

Harmonogram rejestracji

  • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 80 lat
  • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które ukończyły 70 lat

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5