Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030 - zaproszenie do wypełnienia ankiety.

Szanowni Mieszkańcy
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim rozpoczął prace nad nową „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030”. Dokument strategiczny ułatwi określenie i realizację najważniejszych projektów rozwojowych w nadchodzących latach oraz przyczyni się do dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Nowa strategia będzie również pomocna w procesie aplikowania o środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej. Finalnym efektem działań zaplanowanych w strategii powinien być wzrost jakości życia mieszkańców gminy oraz efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże w pracach nad nową strategią. Ankieta jest anonimowa, uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030” oraz raportem z badań ankietowych będącym jej integralną częścią.
Ankieta dostepna jest w wersji elektronicznej:

Konkursy dla uczniów szkół podstawowych związane z Powrzechnym Spisem Rolnym 2020

W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:

 I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  - konkurs plastyczny

 II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny

 Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/


Konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

więcej informacji >>>


PSR 2020 - Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym

Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".

więcej informacji >>>


Konkurs „Rolniku spisz się sam” związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

7 września br. w gazecie codziennej Super Nowości rusza konkurs „Rolniku spisz się sam” związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

więcej informacji >>>


Powszechny Spis Rolny 2020

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  jest obowiązkowy!
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymali w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Od 1 września 2020r. rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, Gmina Radomyśl Wielki udostępniła stanowisko do samospisu dostępne w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy Urzędu.

Można również zadzwonić na infolinię pod numer  22 279 99 99 (wew. 1) – rolnik zostanie skierowany na infolinię spisową.  Następnie należy wybrać  opcję  połączenia z rachmistrzem, który jest doskonale przygotowany do przeprowadzenia spisu przez telefon. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy się jak na rolników przystało!

Wejdź na spisrolny.gov.pl i spisz się przez internet

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5