Informacja o konkursie


Od 3 listopada do 4 grudnia 2020 Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem: sekretariat@radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do urzędu,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim:

    Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz, Sekretariat – 14 680 70 50

    Urząd Stanu Cywilnego – 14 680 70 61

    Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe – 14 680 70 59

    Sprawy podatkowe – 14 680 89 01, 14 680 89 00

    Skarbnik, Księgowość – 14 680 89 15, 14 680 70 54,

    Ochrona środowiska – 14 680 89 16

    Budownictwo – 14 680 70 53

    Inwestycje – 14 680 70 60

    Ewidencja ludności, dowody osobiste – 14 680 70 68

    Opłaty za gospodarowanie odpadami – 14 680 70 59

    Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – 14 680 70 52, 14 681 99 29
 

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).


Od 3 listopada do 4 grudnia 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem:  gops@gops.radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do budynku,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.

Wykaz telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

    Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

    Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77

    Pracownicy socjalni – 14 681 97 22

    Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

    oraz drogą elektroniczną:  gops@gops.radomyslwielki.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).


Plakat przypominający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

 


Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli wywiady telefoniczne w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

W ten sposób pomagają rolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl.

Rachmistrzowie dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy. Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.


Konkursy dla uczniów szkół podstawowych związane z Powrzechnym Spisem Rolnym 2020

W związku z trwającym  od 1.09 do 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:

 I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI  - konkurs plastyczny

 II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII  – konkurs fotograficzny

 Więcej informacji o organizowanych konkursach na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  https://rzeszow.stat.gov.pl/psr-2020-konkursy/


Konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020

Od 4 września br. na antenie Radia Rzeszów trwa cotygodniowy konkurs „Grunt to wiedza” związany ze spisem rolnym PSR 2020.

więcej informacji >>>


PSR 2020 - Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym

Urząd Statystyczny w Rzeszowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego "Gospodarstwo rolne oczami dziecka".

więcej informacji >>>


Powszechny Spis Rolny 2020

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.  jest obowiązkowy!
Użytkownicy gospodarstw rolnych otrzymali w ostatnich dniach sierpnia list Generalnego Komisarza Spisowego zawiadamiający o Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Od 1 września 2020r. rolnicy mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. Aplikacja jest dostosowana do różnych typów urządzeń, w tym także do tabletów i telefonów komórkowych.

Dla użytkowników gospodarstw rolnych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, Gmina Radomyśl Wielki udostępniła stanowisko do samospisu dostępne w budynku Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godzinach pracy Urzędu.

Można również zadzwonić na infolinię pod numer  22 279 99 99 (wew. 1) – rolnik zostanie skierowany na infolinię spisową.  Następnie należy wybrać  opcję  połączenia z rachmistrzem, który jest doskonale przygotowany do przeprowadzenia spisu przez telefon. Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończy się 30 listopada br. Spiszmy się jak na rolników przystało!

Wejdź na spisrolny.gov.pl i spisz się przez internet

Komunikaty

Aktualne wydarzenia
1
Obsługa
interesantów
2
Informacje
o gminie
3
Urząd
Miejski
4
Informacje, komunikaty, oferty, zaproszenia
5