Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
tel. 14 680 70 50, fax 14 680 70 63

sekretariat@radomyslwielki.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /hssf30b12n/skrytka
Nr rachunku bankowego: BS Radomyśl Wielki - 87 9479 0009 2001 0000 0169 0004

Dane do faktur:

Nabywca / Płatnik:
Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
NIP: 8171954408

Odbiorca:
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Ewidencja ludności i dowody osobiste - I piętro, pokój nr 15, tel. 14 680 70 68
Sprawy do załatwienia: dowody osobiste, e-dowód | zameldowanie na pobyt stały | wymeldowanie z pobytu stałego | zameldowanie na pobyt czasowy | wymeldowanie z pobytu czasowego | wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców | zgłoszenie wyjazdu poza granice RP powyżej 6 m-cy lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Urząd Stanu Cywilnego - parter, pokój nr 7, tel. 14 680 70 61
Sprawy do załatwienia: zawarcie małżeństwa cywilnego | zawarcie małżeństwa konkordatowego | zgłoszenie zgonu | uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego wskazanej we wniosku osoby | nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka | zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia | uznanie ojcostwa | zgłoszenie urodzenia dziecka

Budownictwo - parter, pokój nr 3, tel. 14 680 70 53
Sprawy do załatwienia: decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji | decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | zaświadczenie o przeznaczeniu działki w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Podziały nieruchomości, mienie gminne - parter, pokój nr 4, tel. 14 680 70 69
Sprawy do załatwienia: ustalenie numeru porządkowego nieruchomości | podział nieruchomości | rozgraniczenie nieruchomości | wydzierżawienie gruntów mienia komunalnego gminy | sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu | sprzedaż nieruchomościami w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej | sprzedaż lokali mieszkalnych będących własnością gminy, na rzecz najemców

Biuro Rady Miejskiej - parter, pokój nr 7, tel. 14 680 89 03

Ochrona środowiska, działalność gospodarcza - parter, pokój nr 5, tel. 14 680 89 16

Program "Czyste Powietrze" - I piętro, pokój nr 16A, tel. 14 680 70 55, 14 680 89 05

Podatek od środków transportowych, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - I piętro, pokój nr 14, tel. 14 680 89 01

Wymiar podatków - I piętro, pokój nr 17, tel. 14 680 89 00

Księgowość podatkowa - I piętro, pokój nr 19, tel. 14 680 70 67

Gospodarka odpadami - I piętro, pokój nr 18, tel. 14 680 70 59

Księgowość budżetowa - I piętro, pokój nr 10, tel. 14 680 70 54

Zarządzanie kryzysowe - I piętro, pokój nr 16A, tel. 14 680 70 58

Promocja gminy, fundusze europejskie - I piętro, pokój nr 16A, tel. 14 680 70 58

Profilaktyka, współpraca z organizacjami pozarządowymi - I piętro, pokój nr 16A, tel. 14 680 70 55

Utrzymanie dróg gminnych, inwestycje gminne - parter, pokój nr 2, tel. 14 680 70 60