Bliżej obwodnicy

Powiększ
Bliżej obwodnicy
Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego była niezwykle istotna dla Radomyśla Wielkiego. Wszystko za sprawą wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa zapisów dotyczących budowy obwodnicy miasta.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030 było jednym z istotniejszych punktów sesji sejmiku, która odbyła się w ostatni poniedziałek sierpnia. Zmiany wprowadzone przez radnych dotyczyły wpisania do wykazu wieloletnich przedsięwzięć trzech nowych zadań. Dwa dotyczyły inwestycji drogowych, a dokładnie budowy obwodnic miasta Radomyśl Wielki w ciągu drogi wojewódzkiej 984 Mielec - Lisia Góra oraz miasta Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski. Na radomyską inwestycję na lata 2017-18 zapisano 15 mln zł. Decyzja ta jest o tyle istotna, że przenosi sprawę budowy obwodnicy ze słownych zapowiedzi w sferę najważniejszych dokumentów województwa i realnie przybliża do jej realizacji.

1 września 2016