Honorowe obywatelstwo miasta i gminy Radomyśl Wielki dla księdza bp Ignacego Jeża

 

 

W uznaniu zasług dla Ziemi Radomyskiej oraz z okazji 90- tej rocznicy urodzin, na wniosek mieszkańców miasta Radomyśla Wielkiego, Rada Miejska na sesji w dniu 29 czerwca 2004 r. uchwałą Nr XVI/119/04 nadała honorowe obywatelstwo miasta i gminy Radomyśl Wielki ks. bp. Ignacemu Jeżowi. (uzasadnienie wniosku mieszkańców - życiorys ks. bp. Jeża podany niżej).


Wręczenie aktu honorowego obywatelstwa ks.bp. I. Jeżowi odbyło się w dniu 17 sierpnia 2004 r. w kościele parafialnym w Radomyślu Wielkim podczas uroczystości zorganizowanej przez miejscowego proboszcza Mariana Marszałka z okazji 90-tej rocznicy urodzin i chrztu jubilata. Uchwałę Rady Miejskiej  w Radomyślu Wielkim  w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta i gminy Radomyśl Wielki w ozdobnej oprawie,  odczytał i wręczył  jubilatowi  przewodniczący  Rady Miejskiej Jan Miękoś  w asyście  wiceprzewodniczącego Rady  Krzysztofa Kopacza.
Kielich mszalny  zdobiony białymi orłami w koronie i dedykacją  wygrawerowaną w podstawie o treści „W 90 rocznicę  urodzin ks.bp. Ignacemu Jeżowi społeczeństwo Radomyśla Wielkiego” oraz  patenę   jako dar ołtarza  przekazał jubilatowi ,  Burmistrz  Józef Rybiński.

 

„Veni ignem mittere”
„Przybyłem ogień rzucić”

26 sierpnia 2004