Basia w pierwszej 10 ogólnopolskiego konkursu

Znamy już wyniki konkursu na najpiękniejszy list dla Ziemi! Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim, Barbara Jarosz zajęła w nim 10 miejsce i otrzyma jedną z 10 głównych nagród ufundowanych przez Lasy Państwowe.

 

W niedzielę 16 czerwca zakończyło się głosowanie na najpiękniejszy list dla Ziemi. Konkurs był częścią ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi” zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej. Do autorów 10 listów, które otrzymały największą ilość głosów, trafią nagrody zasponsorowane przez Lasy Państwowe, głównego partnera akcji. Są to m.in. tablety i aparaty fotograficzne. Pozostałych 90 finalistów otrzyma drobne upominki. „Listy dla Ziemi”w tym roku zostały zorganizowane po raz pierwszy. Do akcji włączyło się ponad 350 gmin z całej Polski. Dzieci z miejscowości, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, w kwietniu podczas zajęć szkolnych na specjalnym ekologicznym papierze pisały listy. Ich tematyka była związana m.in. z gospodarką odpadami, a zatem tematem bardzo dziś gorącym ze względu na wchodzącą w życie ustawę śmieciową.

Dzieci zabierały listy do domów, by podzielić się ze swoimi rodzicami problemami ekologicznymi. Nauczyciele z kolei w ramach wewnętrznych konkursów wybierali najpiękniejszy list w placówce i wysyłali go w formie skanu do fundacji. Jury wybrało finałową setkę, na którą internauci mogli głosować do 16 czerwca.

Akcji towarzyszyły m.in. happeningi, wystawy, konkursy, pochody edukacyjne, instalacje. Szkoły, bazując na otrzymanych materiałach edukacyjnych, organizowały lekcje tematyczne, spotkania z leśnikami, akcje sadzenia drzew, zbierania śmieci, spektakle i wiele innych imprez. Zdjęcia z przeprowadzonych działań przesyłały na specjalnego Facebooka akcji, dając innym przykład i motywując do działania.

Patronat nad akcją objęły Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym partnerem akcji są Lasy Państwowe. „Listy dla Ziemi” są wspierane ponadto przez: Fundację Ekorozwoju, Fundację Zielonej Ligi, Koalicję Klimatyczna, miasta Bydgoszcz i Bielsko-Biała, warszawską Dalkię, MPO, Brand Morning, Partnerstwo dla Klimatu i Sfera, a film zapowiadający akcję został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Więcej informacji można uzyskać na

stronie akcji: http://listydlaziemi.pl/

Facebooku akcji:  https://www.facebook.com/listydlaziemi

 

 

 

 

 
16 czerwca 2013