Z myślą o maluchach

Powiększ
Z myślą o maluchach
Gmina Radomyśl Wielki pozyskała dofinansowanie unijne na rozbudowę przedszkola w Żarówce oraz na modernizację przedszkola w Podborzu wraz z budową placu zabaw.

Magistrat zdecydował się na te inwestycje z myślą o polepszeniu warunków nauczania przedszkolnego na terenie gminy Radomyśl Wielki. Na projekt dotyczący poprawy infrastruktury przedszkolnej składa się rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żarówce oraz roboty adaptacyjne w Przedszkolu Publicznym w Podborzu wraz budową placu zabaw. Koszt całego przedsięwzięcia to 254 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 208 tys. zł. Środki finansowe pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20 (Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola).

- Mając na względzie to, że w Żarówce przedszkole działa w trudnych warunkach, zdecydowaliśmy się na jego rozbudowę. Chodzi nam o to, aby stworzyć diametralnie lepsze warunki dla dzieci. Zaznaczę, że wniosek o dofinansowanie został przygotowany, gdy nie było jeszcze mowy o reformie systemu oświaty, więc nie uwzględnia on rozbudowany samej szkoły podstawowej – mówi burmistrz Józef Rybiński. W ramach przedsięwzięcia prowadzonego w Żarówce dobudowany zostanie budynek parterowy, docieplony styropianem i zwieńczony stropodachem pokrytym papą termozgrzewalną. W sumie przedszkole zyska ponad 44 m kw. powierzchni użytkowej.

Z kolei roboty modernizacyjne w przedszkolu w Podborzu obejmą wymianę baterii, umywalki, miski ustępowej i brodzika, wykonanie glazury na ścianach i terrakoty na posadzkach, malowanie wc i pomieszczeń dydaktycznych. Na nowym placu zabaw zamontowane zostaną: huśtawka wahadłowa, karuzela, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, zabawka na sprężynie i piaskownica. Przetarg na to zadanie zostanie wkrótce ogłoszony.

14 marca 2017