Drogowcy w trakcie robót

Powiększ
Drogowcy w trakcie robót
Trwa remont i modernizacja dróg w gminie Radomyśl Wielki. Nowe nawierzchnie asfaltowe pojawiły się już m.in. w Janowcu, Rudzie, Dulczy Wielkiej i Dąbiu.

- W tym roku zamierzamy przeznaczyć około 2,5 mln zł na szeroko rozumiane inwestycje drogowe. Poprawa stanu dróg to nasz priorytet od wielu lat – mówi burmistrz Józef Rybiński. - Trwa już remont traktów gminnych. Nowe dywaniki asfaltowe pojawią się w 9 miejscowościach na 13 odcinkach dróg o łącznej długości ponad 7 kilometrów. Obecnie przygotowujemy przetarg na budowę chodnikow przy drogach gminnych – dodaje.

Ponad milion złotych

Przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Dąbiu, Dulczy Małej, Dulczy Wielkiej, Janowcu, Pniu, Podborzu, Radomyślu Wielkim, Rudzie i Zgórsku wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Mielcu. Koszt tego przedsięwzięcia to 1,125 mln zł.

Które odcinki?

PRD Mielec wykonana nowe nakładki na istniejących, ale już zniszczonych nawierzchniach asfaltowych, jak i nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z utwardzeniem poboczy. Roboty te dotyczyć będą następujących dróg gminych:

 1. Dąbie - Zagrody na długości 2000 m;
 2. Dulcza Mała - Góra na długości 500 m;
 3. Dulcza Mała na p. E. Gera na długości 180 m;
 4. Dulcza Wielka na p. F. Ryba na długości 470 m;
 5. Dulcza Wielka na p. Moździeża na długości 260 m;
 6.  Janowiec w kier. na Patryję na długości 380 m;
 7. Pień przez wieś na długości 500 m;
 8. Podborze – Podlesie na długości 250 m;
 9. Ruda w kier. na Smutek na długości 460 m;
 10. Ruda – Ścieżki na długości 700 m;
 11. Zgórsko w kier. stadionu na długości 380 m;
 12. na ul. Kąty w Radomyślu Wielkim na długości 560 m;
 13. na ul. Akacjowej w Radomyślu Wielkim na długości 500 m.

W sumie na tych 13 odcinkach dróg nowa nawierzchnia asfaltowa pojawi się na długości 7,14 km. Prace mają być ukończone do 16 czerwca.

Wspólnie z powiatem i województwem

Tradycyjnie radomyski ratusz zamierza wesprzeć mieleckie starostwo w budowie chodników przy drogach powiatowych i nowych nakładek asfaltowych. Na ten cel w budżecie znalazło się w sumie 700 tys. zł. Gmina dofinansuje też budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Mielec – Lisia Góra w Partyni i remont chodnika przy ul. Piłsudskiego w Radomyślu Wielkim.

Odnowiona droga w Dulczy Wielkiej.

23 maja 2017