Sesja pod znakiem rewitalizacji i oświaty

Powiększ
Sesja pod znakiem rewitalizacji i oświaty
W piątek, 27 października, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim.

Rozpoczęła się od minuty ciszy, którą samorządowcy upamiętnili zmarłego na początku października Tadeusza Zbocha, radnego z Rudy.

Szansa na rewitalizację centrum

Gmina Radomyśl Wielki zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie unijne do projektu rewitalizacji centrum miasta. Stąd podczas sesji burmistrz Józef Rybiński wraz z Marią Należną, z-cą skarbnika gminy i Kazimierzem Czają, kierownikiem referatu budownictwa i inwestycji przedstawili możliwości skorzystania z unijnej dotacji. W przypadku pozytywnej decyzji komisji konkursowej wnioskodawcy mogą otrzymać 85 procent dofinansowania do swojego przedsięwzięcia, a maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 mln zł.

Oświatowe dylematy

Andrzej Przybyszewski, dyrektor GZEAS, przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych Gminy Radomyśl Wielki za rok szkolny 2016/17. Po niej samorządowcy dyskutowali o przyszłości gminnej oświaty w związku z wprowadzoną od obecnego roku szkolnego reformą szkolnictwa. Rozmawiano o problemach finansowych, lokalowych i kadrowych w radomyskiej oświacie.

Po dyskusji radni podjęli uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w miejscowościach Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Podborze, Radomyśl Wielki, Ruda, Zdziarzec i Żarówka, w ośmioletnie.

Uchwały

Ponadto radni przyjęli program współpracy Gminy Radomyśl Wielki z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok i uchwali podział gminy Radomyśl Wielki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (kosmetyczne uaktualnienia - ujęto nowe ulice: Tadeusza Zawadzkiego w Radomyślu Wielkim i Cichą w Dulczy Wielkiej). Dokonali także zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki i budżecie gminy na 2017 rok.

Na koniec przewodniczący rady Jan Miękoś przedstawił radnym informacje na temat składanych przez nich oświadczeń majątkowych.

30 października 2017