Chodnikowe zabiegi

Powiększ
Chodnikowe zabiegi
W Partyni przy drodze wojewódzkiej Lisia Góra – Mielec dobiegła końca budowa chodnika o długosci 250 metrów.

Koszt budowy trasy dla pieszych przy wojewódzkim trakcie od Radomyśla Wielkiego do Zgórska to kilka milionów złotych. Dlatego zarówno władze regionu, jak i gminy zgodziły się, że zadanie to należy wykonać w kilku etapach. Pierwszy z nich właśnie dobiegł końca. Roboty przeprowadziła firma POLDIM – BUD Sp. z o.o. z Dąbrówki Wisłockiej. Budowa tego fragmentu chodnika kosztowała 321 tys. złotych. Przedsięwzięcie współfinansował samorząd radomyskiej gminy, który dołożył do inwestycji 128,5 tys. zł oraz przygotował dokumentację budowlaną.

Chodnik zadaniem województwa

W związku z pojawiającymi się wśród mieszkańców gminy nieścisłymi informacjami, należy nadmienić, że budowa chodników przy drogach wojewódzkich (a taką jest droga z Mielca do Lisiej Góry) jest zadaniem własnym samorządu wojewódzkiego. Na mocy porozumień zawieranych pomiędzy województwem podkarpackim, a gminami, budowa chodników przy traktach wojewódzkich odbywa się na zasadzie współfinansowania. Porozumienie zawarte pomiędzy województwem, a radomyską gminą określa podział kosztów inwestycji. Samorządy dzielą się kosztami budowy w stosunku 60% - województwo, 40% - gmina, która bierze na siebie także opłacenie przygotowania dokumentacji budowlanej.

Gmina chciała więcej

W obecnym roku gmina Radomyśl Wielki pierwotnie przeznaczyła na budowę chodnika w Partyni 170 tys. zł, co wyraziła uchwałą Rady Miejskiej i stosownym zapisem w budżecie. Niestety władze regionalne, ze względu na duże zapotrzebowanie na budowę chodników w całym województwie i ograniczone możliwości finansowe, mogły w tym roku przeznaczyć na inwestycję w Partyni ok. 190 tys. zł, wobec czego wkład gminy musiał zostać pomniejszony do wspomnianych 128,5 tys. zł. W sumie te kwoty, przy sporym wzroście cen na szeroko rozumiane roboty drogowe, pozwoliły na budowę 250-metrowego odcinka trasy dla pieszych.

Kontynuacja

Władze gminy Radomyśl Wielki w dalszym ciągu są zainteresowane budową chodników przy drodze Mielec – Lisia Góra. Wobec tego na przyszły rok również planują zarezerwować pieniądze na ten cel. Do magistratu wpłynęło już pismo z PZDW w Rzeszowie, że województwo w przyszłym roku zamierza przeznaczyć na budowę chodników na terenie naszej gminy ok. 170 tys. zł, wobec tego magistrat będzie mógł wyasygnować na ten cel sumę podobną do tej z roku bieżącego.

6 listopada 2017