Droga wyremontowana

Powiększ
Droga wyremontowana
Ponad 2-kilometrowy odcinek drogi gruntowej z Rudy do Partyni - Schabowca został utwardzony kamieniem.

Zadanie to zostało wykonane w październiku. Na roboty na odcinku o długości 1 kilometra Gmina Radomyśl Wielki otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na ten cel trafiło 30 tysięcy złotych. Gmina musiała jeszcze dołożyć 14 tys. zł. Na tym jednak nie poprzestała. Już z własnych środków za 45 tys. zł utwardziła kolejny kilometr tej drogi.

Podczas październikowej sesji sołtys Marian Dziekan podziękował włodarzom gminy w imieniu mieszkańców za to przedsięwzięcie.

15 listopada 2017