Ponad 7 kilometrów asfaltów

Powiększ
Ponad 7 kilometrów asfaltów
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych na terenie 11 miejscowości wchodzących w skład gminy.

- Jak co roku wykonamy sporo nakładek asfaltowych na drogach gminnych. Ogłoszonym właśnie przetargiem objętych jest większość miejscowości naszej gminy jest. Prace prowadzone będą w Dąbrówce Wisłockiej, Dulczy Małej, Dulczy Wielkiej, Janowcu, Partyni, Pniu, Radomyślu Wielkim, Rudzie, Zdziarcu, Zgórsku i Żarówce – mówi Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych na istniejących nawierzchniach asfaltowych oraz nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z utwardzeniem nawierzchni poboczy na:

ul. Kopernika w Radomyślu Wielkim na długości 120 m;

ul. Kochanowskiego w Radomyślu Wielkim na długości 300 m;

ul. Różanej w Radomyślu Wielkim na długości 180 m;

drodze gminnej Zgórsko w kier. stadionu na długości 250 m;

drodze gminnej Ruda - Biesów (nakładka) na długości 500 m;

drodze gminnej Ruda - Biesów w kier. Radomyśla W. na długości 1515 m;

drodze gminnej Ruda - Ścieżki II na długości 300 m;

drodze gminnej Dulcza Mała - Zastawie na długości 600 m;

drodze gminnej Pień przez wieś na długości 600 m;

drodze gminnej Janowiec - Podlesie na długości 600 m;

drodze gminnej Dulcza Wielka - Świerże na długości 120 m str. lewa i 300 m str. prawa;

drodze gminnej Partynia koło p. Banka na długości 440 m;

drodze gminnej Żarówka w kier. Zdziarca na długości 500 m;

drodze gminnej Zdziarzec - Świerże na długości 500 m;

drodze gminnej Dąbrówka Wisłocka na p. Maniewskiego, na długości 290 m.

W sumie nowe nakładki asfaltowe pojawią się na drogach o łącznej długości ponad 7,1 km. Przedsięwzięcie ma być ukończone do 11 czerwca br.

Firmy zainteresowane składaniem ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mogą to zrobić do 26 stycznia br. do godz. 10:00.

16 stycznia 2018