Niskie bezrobocie w gminie

Powiększ
Niskie bezrobocie w gminie
Od dłuższego czasu w naszej gminie spada liczba osób bezrobotnych. Wedle danych PUP w Mielcu w ciągu dwóch lat bezrobocie w gminie zmniejszyło się o ponad połowę.

 

Dwa lata temu (stan na 31 stycznia 2016) liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu wynosiła 732 (w tym 407 kobiet), z czego 77 osób miało prawo do zasiłku (w tym 40 kobiet). Na półrocze w rejestrze PUP było już 176 mieszkańców mniej. Z kolei na koniec roku 2016 na bezrobociu przebywało 491 osób (w tym 266 kobiet), z czego 49 osób miało prawo do zasiłku (w tym 30 kobiet).

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 30 czerwca 2017 wyniosła 387 (w tym 241 kobiet), z czego 52 osób miało prawo do zasiłku (w tym 35 kobiety), zaś na koniec roku 2017 – 339 osób (w tym 212 kobiet), z czego 48 osób miało prawo do zasiłku (w tym 30 kobiet).

2 lutego 2018