Szansa na kolejne chodniki

Powiększ
Szansa na kolejne chodniki
12 kwietnia Rada Miejska w Radomyślu Wielkim podjęła dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych na terenie gminy.

 

Czego dokładnie dotyczyły uchwały? Otóż w tym roku z budżetu Gminy Radomyśl Wielki udzielona zostanie pomoc rzeczowa Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec. Będzie ona polegała na budowie chodników dla pieszych:

- w miejscowości Zgórsko po stronie prawej na odcinku o długości blisko 440 m (w km 27+815-28+253)

- w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec po stronie prawej na odcinku o długości blisko 350 m (w km 21+135-21+480). W sumie wartość pomocy sięgnie blisko 40 tys. zł.

Szansa na budowę tych odcinków chodników może pojawić się najwcześniej w przyszłym roku.

 

24 kwietnia 2018