Chodniki do końca lipca

Powiększ
Chodniki do końca lipca
25 kwietnia władze gminy podpisały umowę z wykonawcami traktów dla pieszych w miejscowościach Janowiec i Podborze.

 

W przetargu ogłoszonym na wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Janowcu (przez wieś) wpłynęło dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma Daniel Czuchra FPHU BRUKPOL z Dąbrówki Wisłockiej. Wykona ona roboty za 318 tys. zł. Zamówienie obejmuje budowę chodnika na odcinku długości 300 metrów, z kostki brukowej betonowej kolorowej wraz z istniejącymi zjazdami (chodnik od strony jezdni zakończony krawężnikami betonowymi natomiast od strony posesji zakończony obrzeżami betonowymi).

Z kolei na wykonanie trasy dla pieszych przy drodze gminnej w Podborzu - Kwaterach chętnych było trzech przedsiębiorców. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano tę złożoną przez firmę FPHU Józef Turek z Mielca. Koszt tej inwestycji to prawie 279 tys. zł. Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika na odcinku długości 505 metrów z kostki brukowej betonowej kolorowej wraz z istniejącymi zjazdami. Chodniki mają być gotowe do 30 lipca.

Gmina ogłosiła również powtórny przetarg na budowę chodnika w Partyni, który ma być wykonany do końca września. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 11 maja o godz. 10:00.

27 kwietnia 2018