OZE – ponowienie przetargu na niektóre urządzenia

Powiększ
OZE – ponowienie przetargu na niektóre urządzenia
12 maja został ogłoszony ponowny przetarg na dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki. Przetarg jest elementem realizacji projektu parasolowego w zakresie OZE przeznaczonego dla mieszkańców gmin Przecław i Radomyśl Wielki.

Przyczyną ponowienia przetargu na wymienione urządzenia były ceny zaoferowane przez dostawców z pierwszego przetargu, znacznie przekraczające założony budżet na zakup i montaż wymienionych urządzeń, o czym informowaliśmy wcześniej zamieszczając informację o złożonych ofertach przetargowych.

Otwarcie ofert  na dostawę i montaż kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Przecław i Radomyśl Wielki przewidziane jest na 25 czerwca 2018 roku.

17 maja 2018