Po lepszej drodze do Tarnowa

Powiększ
Po lepszej drodze do Tarnowa
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie jest już po przetargu na odnowę nawierzchni drogi Lisia Góra – Mielec na terenie radomyskiej gminy.

 

 

W tym roku dokończony zostanie remont tego wojewódzkiego traktu od Zdziarca do Janowca. Nowy dywanik asfaltowy zostanie położony na odcinku 3,1 km. Do przetargu ogłoszonego przez PZDW zgłosiło się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Lider - PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i Partner - PBI WMB sp. z o.o. z Błonia. Opiewa ona na blisko 1,354 mln zł. Kwota ta częściowo zostanie pokryta ze środków gminy Radomyśl Wielki. Zgodnie z umową radomyski samorząd dołoży do tego przedsięwzięcia 100 tys. zł. Remont ma być zakończony do 16 lipca.

16 maja 2018