Dekada z PROWENT-em

Powiększ
Dekada z PROWENT-em
Gmina Radomyśl Wielki należy do najaktywniejszych w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Tylko w ubiegłej perspektywie finansowej UE na teren gminy spłynęło grubo ponad 2,5 mln zł. Również obecnie prowadzone są przedsięwzięcia dofinansowane za pośrednictwem LGD.

W latach 2017 - 2013 na terenie gminy (beneficjenci: samorząd i organizacje pozarządowe) zostało zrealizowane 23 wnioski unijne z tzw. małych projektów na kwotę 435,1 tys. zł, przy 185 na terenie działania LGD, które otrzymały w sumie dofinansowanie na kwotę 3,29 mln zł.

Wśród zrealizowanych zadań w gminie Radomyśl Wielki były: remonty świetlic wiejskich w Pniu, Żarówce, Janowcu i Zdziarcu; remont wraz z modernizacją placów rekreacyjnych w Żarówce i Radomyślu Wielkim, budowa placów zabaw w Radomyślu Wielkim, Żarówce, Dulczy Małej i Zgórsku; dostawa trybun na boisko w Dulczy Wielkiej, wyposażenie boiska w Rudzie i budowa piłkochwytów na boisku w Partyni; zagospodarowanie placu pamięci ofiar I i II wojny światowej w Dulczy Wielkiej; a także takie imprezy jak Parada Konna w Żarówce, dożynki gminne, obchody 900-lecia Zgórska oraz programy edukacyjne dla młodzieży: Młody modelarz, piłkarz, zapaśnik i Mistrz szachownicy.

Odnowa wsi

Z kolei z działania „Odnowa i rozwój wsi” w radomyskiej gminie zrealizowanych zostało 10 wniosków z dofinansowaniem unijnym na kwotę 976,3 tys. zł (na obszarze działania LGD PROWENT przeprowadzono wówczas 61 wniosków z dofinansowaniem na 8 mln zł).

Na terenie radomyskiej gminy wykonano wówczas takie zadania jak: remont chodnika w Janowcu i Dąbrówce Wisłockiej, budowa boiska sportowego w Rudzie i Zgórsku, remont parkingu w Zdziarcu, Dulczy Wielkiej i Rudzie, przebudowa boiska w Dulczy Wielkiej, wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Zdziarcu i Podborzu, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz budowa fontanny w Radomyślu Wielkim.

Siedem boisk wielofunkcyjnych

W latach 2014-15 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Radomyśl Wielki wybudowała siedem boisk wielofunkcyjnych (m.in. do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki) wraz z siłowniami zewnętrznymi. Powstały one w Radomyślu Wielkim Rudzie, Partyni, Dulczy Wielkiej, Żarówce, Janowcu i Dulczy Małej. Koszt ich budowy wyniósł ok. 1,5 mln zł z czego ok. 1,2 mln zł to dofinansowane z funduszy europejskich dzięki decyzji Lokalnej Grupy Działania PROWENT z Mielca.

Rekreacja w Żarówce

W obecnej unijnej perspektywie finansowej były już realizowane tzw. projekty miękkie m.in. szkolenia dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Pierwszym realizowanym zadaniem inwestycyjnym jest „Budowa placu rekreacyjnego w Żarówce”. Jest to teren boiska piłkarskiego, który zostanie gruntownie odnowiony. Zadanie polega m.in. na wyrównaniu terenu o powierzchni 47 x 93m poprzez usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne plantowanie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych.

Dzięki realizacji tego zadania powstanie miejsce do integracji społecznej wypoczynku i rekreacji; poprawi się estetyka przestrzeni publicznej. Będą mogły odbywać się tam imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe. Zadanie zostanie zrealizowane w październiku. Całkowity planowany koszt realizacji zadania wynosi 82,1 tys. zł, a dofinansowanie - 65,7 tys. zł.

W planach jest też budowa zaplecza sportowego na stadionie w Rudzie i placu rekreacyjnego w Dulczy Wielkiej.

31 lipca 2018