25 km odnowionych dróg

Powiększ
25 km odnowionych dróg
W latach 2015 – 2018 radomyski magistrat wykonał modernizację blisko 25 km dróg, co stanowi ponad 20 procent gminnej sieci drogowej. Wykonane zostały całkiem nowe dywaniki asfaltowe, jak również remontowano zniszczone nawierzchnie bitumiczne.

Władze Gminy Radomyśl Wielki w każdej kadencji przykładają ogromną uwagę do poprawy stanu infrastruktury drogowej. Nie inaczej było w kończącej się czterolatce. - Poprawa stanu dróg, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na drogach to nasz priorytet od wielu lat. Stąd inwestycje związane z wykonywaniem nowych nawierzchni asfaltowych dróg, jak również budowa chodników. Cieszy fakt, że w tej kadencji wykonaliśmy dużo więcej dywaników asfaltowych niż początkowo zakładaliśmy i to pomimo braku, jak w poprzednich kadencjach, możliwości skorzystania ze środków unijnych. Udało się natomiast pozyskać pieniądze z programów rządowych (z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Niemniej źródłem sfinansowania większości inwestycji drogowych były środki własne. Dodam, że drogi asfaltowe wykonywane były w każdej miejscowości naszej gminy. Warte podkreślenie, że ogrom prac drogowych wykonaliśmy w Rudzie, gdzie poza Radomyślem, mamy najgęstszą sieć dróg gminnych. Ważne inwestycje drogowe wykonaliśmy także w Dąbiu, Dulczy Wielkiej i Radomyślu – mówi burmistrz Józef Rybiński.

Droga gminna w Radomyślu Wielkim.

- W sumie wydaliśmy blisko pięć milionów złotych na odnowienie starych nawierzchni asfaltowych i budowę nowych dróg asfaltowych, których powstało blisko 25 km. Wybudowaliśmy ponad 4 km chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł. Do tego mocno zabiegaliśmy o remont dróg powiatowych i wojewódzkiej. W przypadku drogi z Mielca do Tarnowa mamy tę satysfakcję, że w końcu w tym roku na terenie naszej gminy doczekaliśmy się dobrego jej standardu na całej długości. Zabiegamy także o budowę chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkiej, i w połowie współfinansujemy ich powstanie – dodaje burmistrz Rybiński.

Droga gminna w Janowcu.

Zestawienie długości zmodernizowanych dróg gminnych w latach 2015-18

Lp.

Rok

Zmodernizowane drogi gminne długość w m

Wartość w tys. zł

1

2015

2467

659,5

2

2016

5902

1 227,2

3

2017

8543

1 362,2

4

2018

7841

1 733,5

 

Razem

24753

4 982,4

 
Droga w Dulczy Wielkiej.

Zestawienie wykonanych dywaników asfaltowych na drogach gminnych
w poszczególnych miejscowościach w latach 2015-2018

Lp.

Miejscowość

Dywaniki asfaltowe na drogach gminnych długość w metrach

Wartość w tys. zł

1

Dąbie

2715

183,3

2

Dąbrówka Wisłocka

495

110,1

3

Dulcza Mała

1817

215,9

4

Dulcza Wielka

2650

677,9

5

Janowiec

1790

310,1

 6

Partynia

1195

183,0

7

Pień

1123

237,2

8

Podborze

687

111,8

9

Radomyśl Wielki

2779

918,1

10

Ruda

6552

1333,8

11

Zdziarzec

1350

269,2,0

12

Zgórsko

850

189,2

13

Żarówka

750

242,8

 

Razem

24753

4 982,4

 
Droga w Partyni.
24 września 2018