Ponad 4 km chodników

Powiększ
Ponad 4 km chodników
W ciągu czterech ostatnich lat radomyska gmina wybudowała ponad 4 kilometry chodników przeznaczając na ten cel blisko 2,4 mln zł.

 

Najdłuższe odcinki tras dla pieszych powstały w Partyni, Radomyślu Wielkim, Podborzu i Janowcu. Szczegółowe dane dotyczące budowy chodników przedstawiają tabele poniżej.

Zestawienie ilości wykonanych chodników w latach 2015-18

Lp.

Rok

Nowe chodniki przy drogach gminnych długość w km

Wartość w tys. zł

1

2015

1078

482,5

2

2016

942

320,4

3

2017

865

435,0

4

2018

1322

1132,4

 

Razem

4207

2370,3

 
Chodnik w Radomyślu Wielkim.

Zestawienie wykonanych chodników w poszczególnych miejscowościach
w latach 2015-18

Lp.

Miejscowość

Nowe chodniki przy drogach gminnych długość w metrach

Wartość w tys. zł

1

Janowiec

820

558,8

2

Partynia

1037

791,8

3

Pień

372

141

4

Podborze

905

480,8

5

Radomyśl Wielki

942

320,4

6

Zgórsko

131

77,5

 

Razem

4207

2 370,3

 
Nowy chodnik w Podborzu.
25 września 2018