Boiska, siłownie, place zabaw

Powiększ
Boiska, siłownie, place zabaw
W kończącej się kadencji samorządowej władze gminy kontynuowały inwestycje dotyczące infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zapewniające dzieciom, młodzieży i dorosłym aktywny wypoczynek.

 

Efektem tych prac jest to, że w każdej miejscowości są place zabaw i boiska piłkarskie, a w niemal każdej siłownia zewnętrzna i boisko wielofunkcyjne.

Wszędzie place zabaw

Podczas wakacji 2017 r. przy szkołach podstawowych w Dąbrówce Wisłockiej, Podborzu i Zdziarcu powstały place zabaw i siłownie zewnętrzne. Inwestycje te kosztowały gminę w sumie 178 tys. zł.

Przy podstawówkach w Dąbrówce Wisłockiej i Zdziarcu, gdzie powstały place zabaw, zamontowane zostały: huśtawka wahadłowa, karuzela, zestaw zabawowy, huśtawka wagowa, zabawka na sprężynie i piaskownica. Koszt tej inwestycji to blisko 120 tys. zł. - Dzięki temu we wszystkich miejscowościach mamy place zabaw dla dzieci – nie kryje zadowolenia burmistrz Józef Rybiński.

Z kolei siłownie zewnętrzne wykonane zostały w Dąbrówce Wisłockiej, Podborzu i Zdziarcu. W każdej z tych miejscowości zamontowana została ławeczka, drabinka, bioderka, nordic walking, przyciągacz- wypychacz, motyl i schodek (koszt to 58 tys. zł).

Zgórsko z boiskiem i siłownią

Od wiosny tego roku mieszkańcy Zgórska mogą korzystać z boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną.

Nowy obiekt powstał w ramach istniejącego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzi także stadion piłkarski i plac zabaw. Od kilku miesięcy mieszkańcy Zgórska mają do dyspozycji także ogrodzone 6-metrowymi piłkochwytami boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32 na 21 metrów o nawierzchni z włókna poliuretanowego. Można na nim zagrać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę, tenis ziemny i kometkę. W ramach tego zadania wykonana została także siłownia zewnętrzna, w skład której wchodzą ławeczka, drabinka, bioderka, nordic walking, przyciągacz - wypychacz, motyl i schodek. Na każdym urządzeniu znajduje się opis i rysunki instruktażowe pokazujące partie mięśni, które się ćwiczy. Inwestycja kosztowała 293 tys. zł.

Wielofunkcyjnie w Dąbiu

Od września br. mieszkańcy Dąbia mogą korzystać z siłowni zewnętrznej ze sprzętem rehabilitacyjnym. Inwestycja została zrealizowana w ramach Otwartych Stref Aktywności, czyli najnowszego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącego rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał na uruchomienie tej strefy ok. 18,5 tys. zł. Całe przedsięwzięcie kosztowało 36,9 tys. zł. Nowy plac rekreacyjny powstał przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od południowo – zachodniej strony działki. Jest on także dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zamontowane zostały tam urządzenia tzw. siłowni outdoor fitness. Składają się na nią: ławeczka, drabinka, bioderka, nordic walking, przyciągacz i wypychacz na 2 osoby, motyl i schodek oraz betonowy stolik do gry w szachy i cztery ławki parkowe.

W listopadzie w Dąbiu, obok gotowej już siłowni zewnętrznej, oddane do użytku zostanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32 na 21 metrów. Będzie można na nim zagrać w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę, streetball, tenis ziemny i kometkę. Koszt tej inwestycji wyniesie 347,9 tys. zł.

Nowe boiska w Partyni i Żarówce

We wrześniu 2016 r. oficjalnie oddano do użytku zmodernizowane boisko piłkarskie w Partyni. W ramach inwestycji została zdjęta wierzchnia warstwa boiska. Położona została siatka, której zadaniem jest powstrzymanie kretów przed ryciem i usypywaniem kopców.

Boisko zostało na nowo wyprofilowane i dodatkowo pomiędzy nim, a asfaltowym boiskiem wielofunkcyjnym, gdzie dotychczas gromadziła się woda, wykonany został drenaż. - Z budżetu gminy na to zadanie wydatkowaliśmy 32,6 tys. zł. Do tego doszły jeszcze datki od sponsorów, za które zakupiona została siatka chroniąca płytę boiska przed kretami. Śmiem twierdzić, że po modernizacji jest to najlepsza płyta piłkarska na terenie gminy Radomyśl Wielki – mówił z-ca burmistrza Stanisław Lonczak.

Z kolei w połowie tego roku rozpoczął się remont boiska piłkarskiego w Żarówce. Środki na ten cel zostały pozyskane z Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 74 tys. zł, a dofinansowanie unijne ok. 60 tys. zł. Boisko o wymiarach 47x93 m zostało gruntownie odnowione.

- Jeśli chodzi o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną to w ostatnich latach zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. Wszystko to z myślą przede wszystkim o poprawnym rozwoju psychofizycznym naszych dzieci i młodzieży. W sumie w gminie mamy już 12 siłowni zewnętrznych, 13 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią, 16 placów zabaw i 15 boisk piłkarskich. W planach na przyszły rok mamy budowę zaplecza sportowego na stadionie w Rudzie i budowę placu rekreacyjnego w Dulczy Wielkiej – dodaje burmistrz Józef Rybiński.

970 tys. zł – tyle gmina wydała na inwestycje sportowo-rekreacyjne w ciągu ostatnich czterech lat

10 października 2018