Eksperci z uznaniem o naszej gminie

Powiększ
Eksperci z uznaniem o naszej gminie
Gmina Radomyśl Wielki jest bardzo dobrze oceniana przez zewnętrznych ekspertów. W tym roku uzyskała znakomitą ocenę pre-ratingową, a działania podejmowane przez władze gminy od lat doceniają specjaliści zajmujący się samorządem, co potwierdzają również wysokie miejsca w rankingach.

Nasza gmina uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+. - Na 2792 jednostki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Państwa. Jest to dowodem, iż w sposób odpowiedzialny i racjonalny zarządzacie Państwo środkami publicznym, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych – napisał w liście do burmistrza Józefa Rybińskiego, dr hab. Paweł Śliwiński, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego, która zleciła badanie pre-ratingowe agencji INC Rating Sp. z o.o., podlegającej Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu.

Wśród liderów Podkarpacia

Gmina Radomyśl Wielki znajduje się również w czołówce najważniejszych rankingów samorządowych. W XIII i XIV Rankingu Samorządów opracowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Radomyśl Wielki sklasyfikowany został odpowiednio na trzecim i piątym  miejscu w województwie oraz 24. i 55. w kraju na blisko 600 gmin miejskich i miejsko-wiejskich.  - Te wyniki świadczą o dobrym zarządzaniu gminą Radomyśl Wielki. Jest to dla nas sukces i docenienie działań naszego samorządu – komentuje zastępca burmistrza Radomyśla Wielkiego Stanisław Lonczak. -  Zostaliśmy poddani ocenie tak pod względem finansowym, jak i działań jakie podejmujemy, m.in. oceniane było zapewnienie edukacji przedszkolnej, działalność świetlic dla dzieci, tworzenie placów zabaw, obiektów sportowych, działania podejmowane z zakresu rozwoju przedsiębiorczości czy odnawialnych źródeł energii i wiele innych – dodaje.

Autorzy rankingu szczególną uwagę zwracali na kondycję finansową, podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych, na współpracę z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Najniższe podatki w kraju

Gmina Radomyśl Wielki od kilku już lat prowadzi politykę niskich podatków. Dzięki temu nasi mieszkańcy i przedsiębiorcy płacą jedne z najniższych danin w Polsce. To z kolei potwierdza zestawienie opublikowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Obliczeń dokonał zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. W gminie Radomyśl Wielki To 9. w Polsce i 3. w województwie podkarpackim wynik wśród małych miast i gmin miejsko-wiejskich (łącznie w tym zestawieniu jest ich 582). Oznacza to, że podatki w radomyskiej gminie należą do najniższych nie tylko w regionie, lecz także w skali kraju.

– Od dawna prowadzimy zbilansowaną politykę niskich podatków. Nie obciążamy zanadto naszych mieszkańców, a jednocześnie dysponujemy takimi wpływami do budżetu, aby móc dokonywać prorozwojowych inwestycji. Przykładowo w 2017 roku nasze dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej przekroczyły rekordowe 10 mln zł. Co ważne, politykę niskich podatków prowadzimy razem z polityką aktywnego poszukiwania pieniędzy na inwestycje ze środków zewnętrznych, np. z funduszy unijnych czy z budżetu państwa, w myśl zasady „złotówka nasza, złotówka z zewnątrz”. Nierzadko udaje nam się uzyskać dużo większe dotacje, bo np. sięgające 75 lub 85 proc. – mówi Józef Rybiński, burmistrz Radomyśla Wielkiego.

A jak przedstawiają się dochody z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od środków transportu, których stawki zależą od decyzji samorządu gminy. – W 2016 r. wyniosły one 3,92 mln zł, a dla porównania w 2010 r. stanowiły kwotę 2,75 mln zł. Wzrosły więc o 1,17 mln zł, tj. o 42,5 proc. W tym czasie stawki np. podatku od nieruchomości od powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą podniesiono tylko o 13,4 proc., z 11,90 za mkw. w 2010 r. do 13,50 zł za mkw. w 2016 r.

Dodajmy, że nasza Gmina znalazła się w raporcie pt. „Bank dobrych praktyk samorządowych” opublikowanym przez Warsaw Enterprise Institute, obok takich ośrodków miejskich jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk czy Rzeszów. Eksperci zwrócili uwagę na nas w kategorii finanse i prowadzoną przez naszą gminę politykę niskich podatków.

Przyjazna gmina z tradycjami

W 2016 roku samorząd otrzymał z kolei certyfikat „Przyjazna Polska” w kategorii „gmina z tradycją”. Organizatorzy i audytorzy z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym sprawdzali między innymi, czy w gminie pielęgnuje się ważne tradycje narodowe i kulturowe. Prowadzi również działania promocyjne na rzecz posiadanych dóbr, organizuje uroczystości związane z integracją mieszkańców i przestrzega określonych tradycji.

- Certyfikat jest dowodem na to, że robimy wiele w zakresie szeroko pojętej tradycji i robimy to nieźle, co potwierdzają osoby spoza naszej gminy – mówi Józef Rybiński, burmistrz gminy Radomyśl Wielki, skomentował przyznany jej

W tym zakresie radomyski samorząd od dawna ma się czym pochwalić, jest bowiem organizatorem imprez o zasięgu wojewódzkim, czego przykładem są: Dni Radomyśla Wielkiego, Podkarpacki Dzień Wędliniarza, Konkurs Wieńca Dożynkowego, Parada Konna, Piknik Partyzancki. W gminie nie zapomina się też o ważnych dla narodu polskiego i lokalnej społeczności rocznicach. O gminie mówi się, że jest zagłębiem tradycyjnego wędliniarstwa w południowo-wschodniej Polsce. W kreowaniu takiego obrazu pomagają organizowane na jej terenie eventy, takie jak wspomniany Dzień Wędliniarza, bicie rekordów Guinnessa i Polski.

Samorząd dobrze zarządzany

Magazyn Gospodarczy „Fakty" przyznał Gminie Radomyśl Wielki tytuł „Samorząd Dobrze Zarządzany”. Dziennikarze magazynu kierując to wyróżnienie do gminy Radomyśl Wielki, docenili zaangażowanie władz w rozwój samorządności i propagowanie jej dobrych wzorców, politykę sprzyjającą przedsiębiorcom, kultywowanie lokalnych tradycji oraz ponadprzeciętną aktywność w obszarze działalności społecznej na rzecz mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Wśród najlepszych gmin UE

Podczas 3. Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej Euro-Partner, Euro-Gmina w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie Gmina Radomyśl Wielki została uhonorowana statuetką Euro-Gminy. Dodatkowo Gmina otrzymała certyfikat spełnienia wymagań najlepszych Gmin Unii Europejskiej. Tytuł i certyfikat został przyznany Gminie za dynamiczne wspieranie przedsiębiorczości, efektywne wykorzystanie środków finansowych z Unii Europejskiej i dynamiczny rozwój gospodarczo-społeczny, do którego przyczyniły się pozyskane fundusze z UE. Gmina Radomyśl Wielki jest dobrym popularyzatorem idei wspólnoty europejskiej wśród mieszkańców oraz lokalnego biznesu. Burmistrz Józef Rybiński i jego zastępca Stanisław Lonczak otrzymali pamiątkowy dyplom za zasługi dla rozwoju Polski samorządowej.

Docenione burmistrzowanie

To nie jedyne wyróżnienia dla radomyskich włodarzy. W 2015 r. burmistrz Rybiński został uhonorowany Odznaką Honorową Ministerstwa Gospodarki „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyróżnienie przyznane w dowód uznania za działania służące rozwoju przedsiębiorczości. - Nasze wieloletnie działania jako samorządu są nakierowane na sprzyjanie podmiotom gospodarczym. Składają się na nie chociażby polityka niskich podatków, organizowane przez nas Spotkania Biznesu czy też obrona produktów regionalnych i interesów naszych wędliniarzy, którzy wytwarzają swe wyroby metodami tradycyjnymi. Nie bez znaczenia są także te wszystkie inwestycje, które wykonaliśmy, bo wpływają one rozwój gminy i polepszanie warunków życia mieszkańców. Tę odznakę odebrałem ja, ale jest to wyróżnienie dla gminy, dla wszystkich działaczy. Cieszy, że to co robimy jest zauważane na zewnątrz – komentuje Józef Rybiński.

Z kolei w tym roku burmistrz odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a także Srebrną Odznaką Honorową Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Krzyż Zasługi odebrał za zasługi dla pożarnictwa i wieloletnią owocną współpracę z OSP podczas obchodów 150-lecia ruchu strażackiego na ziemi mieleckiej. Z kolei Odznaką Honorową został uhonorowany podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie. W uzasadnieniu podkreślono m.in. długoletnie rządy okraszone pasmem sukcesów i wieloma inwestycjami. Do tego w tym roku Gmina Radomyśl Wielki uzyskała bardzo wysoką ocenę pre-ratingową. Przedstawiciele PSST przypomnieli również, że Józef Rybiński to laureat Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kategorii Najpopularniejszy Burmistrz Społeczności Podkarpackiej oraz Lider Samorządności.  - To bardzo miłe, gdy praca wykonywana wraz moimi pracownikami jest dostrzegana i oceniana pozytywnie, a do tego jeszcze doceniana przez zewnętrzne gremium – skomentował burmistrz Rybiński.

19 października 2018