Jest gminne dofinansowanie

Powiększ
Jest gminne dofinansowanie
Gmina Radomyśl Wielki ponownie wyraziła chęć pomocy dla województwa przy budowie chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej z Mielec – Lisia Góra.

 

Władze regionalne wypracowały model, w którym podejmują się budowy tras dla pieszych przy finansowym udziale gmin. Koszt budowy chodnika przy wojewódzkim trakcie z Mielca do Lisiej Góry na terenie radomyskiej gminy to kilka milionów złotych. Dlatego zarówno włodarze regionu, jak i gminy zgodzili się, że zadanie to należy wykonać w kilku etapach. W tym roku jest szansa na kolejny odcinek chodnika. Radomyscy radni na sesji Rady Miejskiej 28  stycznia podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w 2019 roku z budżetu Gminy Radomyśl Wielki w wysokości 120 tys. zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec polegającą na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. - Mamy kilka miejsc, gdzie może być budowany chodnik. Są gotowe projekty. Mamy chociażby sprawę ciągu dalszego trasy dla pieszych z Partyni do Radomyśla, jest kwestia połączenia chodnikowego z Radomyśla do Zdziarca. Jest też dokumentacja na chodnik w Partyni w kierunku Izbisk, a wkrótce będziemy mieli na chodnik w Zgórsku. Zobaczymy, który odcinek wskaże województwo – powiedział burmistrz Józef Rybiński.

14 lutego 2019