Ważne dla rolników

Powiększ
Ważne dla rolników
Burmistrz Radomyśla Wielkiego zawiadamia, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku nawalnego deszczu i powodzi, które miały miejsce od 21 maja br. mogą składać wnioski w celu oszacowania strat.

Wnioski należy złożyć w siedzibie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Radomyślu Wielkim (Rynek 27, budynek komisariatu policji na parterze) w godzinach : 7.30- 15.30. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym oszacowanie strat przez komisję tj. przed zbiorem lub likwidacją uprawy.

 Druki wniosku dostępne są do pobrania :

- w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomyślu Wielkim

- w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

- do pobrania poniżej:

Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat

Klauzula informacyjna dla producenta rolnego

 Do wniosku należy dołączyć:

- kopię wniosku o płatności złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski

- wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) – dotyczy rolników utrzymujących bydło, owce, kozy lub świnie.

Wniosek o szacowanie strat należy wypełnić czytelnie i kompletnie, winien być zgodny z wnioskiem o płatności złożonym do ARiMR.

31 maja 2019