Na lepszą drogę

Powiększ
Na lepszą drogę
28 maja burmistrz Józef Rybiński podpisał umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego, która gwarantuje dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych między Partynią, a Podborzem.

 

Zarząd województwa rozdzielił ponad 13 mln złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych na terenach rolniczych, zakup sprzętu do pomiaru gruntów oraz odkrzaczanie gruntów rolnych.

Pozyskane przez nasz samorząd środki finansowe, w kwocie 75 tysięcy złotych, przeznaczone zostaną na remont drogi dojazdowej do pól Podborze - Partynia Schabowiec. Magistrat do tego przedsięwzięcia dołoży jeszcze minimum 20 proc. pozyskanej kwoty. To pozwoli na utwardzenie kamieniem drogi o szerokości 3 m na odcinku ok. 1,7 km.

6 czerwca 2019