Będzie inwentaryzacja wyrobów azbestowych

Powiększ
Będzie inwentaryzacja wyrobów azbestowych
Od poniedziałku 2 września inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.). W związku z tym właściciele i zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach. Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 345, +48 531 777 891 lub na adres mailowy: gminy@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie. Inspektorzy będą posiadali upoważnienie Burmistrza Radomyśla Wielkiego.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

29 sierpnia 2019