Cmentarz odnowiony

Powiększ
Cmentarz odnowiony
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim przeprowadził prace renowacyjne cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej, który znajduje się w miejscowości Dąbie.

 

W bieżącym roku na terenie cmentarza został przeprowadzony remont w ramach, którego wymienione i zaimpregnowane zostały żerdzie w ogrodzeniu. Z kolei części betonowe i metalowe ogrodzenia oraz krawężniki zostały oczyszczone następnie pomalowane farbą. Również krzyże zostały oczyszczone i pomalowane. Ponadto zamontowane zostały dwie tablice informacyjne, które ułatwią dojście do cmentarza, który usytuowany jest w lesie. Koszt wymienionych prac wyniósł 4,1 tys. zł, z czego 3 tys. zł pochodziło z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Cmentarz wojenny nr 12/489 w Dąbiu założony został w 1915 r. na zachód od wsi, obok wzgórza nr 214 w miejscu zaciętych walk, jakie toczyły się na tym terenie pomiędzy nacierającymi wojskami niemieckimi, a rosyjskimi ochraniającymi przeprawę przez Wisłokę. Dane, co do liczby pochowanych tutaj żołnierzy są różne, od 157 do 166 Niemców i Rosjan, a także Polaków. Z kolei przekazy mieszkańców mówiły o 130 Niemcach i 140 Rosjanach pochowanych w trzech mogiłach zbiorowych i 10 indywidualnych).

6 grudnia 2019