Dotacja dla centrum kultury

Powiększ
Dotacja dla centrum kultury
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”.

 

200 tysięcy złotych, które trafi do budżetu gminy zostanie przeznaczone na dostosowanie i doposażenie budynku byłej podstawówki w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej do potrzeb bieżącej działalności ośrodka kultury.

27 kwietnia 2020