Możesz dostać 5 tys. zł na instalację retencyjną

Powiększ
Możesz dostać 5 tys. zł na instalację retencyjną
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił ogólnopolski program "Moja Woda". Jest on adresowany do osób fizycznych i dotyczy zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości.

Ma on na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Na jakie inwestycje?
W ramach projektu można sfinansować zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:
- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
- elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

5 tys. zł dopłaty
Dotacja w ramach programu "Moja Woda" nie może być większe niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i jednocześnie nie większa niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kto może otrzymać dotację?
Dopłatę otrzymaja osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z programu Moja Woda. dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski można składać od 1 lipca br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Rzeszowie. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod numerem 17 852 2344 lub na stronie https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/

Szczegółowy regulamin i opis projektu znajduje się: TUTAJ .

2 lipca 2020