Powstaje droga do strefy

Powiększ
Powstaje droga do strefy
Trwa już budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w Podborzu, która połączy się w Zgórsku (przy granicy z Piątkowcem) z traktem wojewódzkim Mielec - Lisia Góra. Inwestycja jest dofinansowana z rządowych środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja kosztować będzie 2,66 mln zł, z czego blisko 1,6 mln zł przekażą władze centralne.  W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie nowe skrzyżowanie drogi gminnej z wojewódzką Lisia Góra – Mielec, wraz z poszerzeniem prawostronnego pasa ruchu dotychczasowej jezdni. Planowana droga klasy "D" będzie miała 914 m długości i wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Będzie ona jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 7 m.  Na jej końcu powstanie plac do zawracania o wymiarach 20 x 20 m, spełniający warunki drogi pożarowej. Przy drodze na długości 888 m wybudowany zostanie chodnik o szer. 2 m z kostki brukowej. Ponadto inwestycja będzie obejmowała budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia drogi, w tym: budowę rowów przydrożnych i odpływowych oraz wpustów ulicznych z wylotami do projektowanego rowu przydrożnego.

Przedsięwzięcie umożliwi dojazd do terenów przeznaczonych pod zabudowę przemysłową. Powierzchnia obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wynosi 43,4 ha. Możliwe tam będzie lokowanie inwestycji z zakresu usług i produkcji.

15 lipca 2020