Kolejne drogi zostaną wyremontowane

Powiększ
Kolejne drogi zostaną wyremontowane
W tym roku Gmina zmodernizowała już ponad 4 km dróg, ale na tym nie koniec. Będzie druga tura asfaltowania.

 

Wiosną nowe dywaniki asfaltowe pojawiły się na szosach o łącznej długości ponad 4,2 km w Dulczy Małej, Dulczy Wielkiej, Janowcu, Partyni, Podborzu, Radomyślu Wielkim (ul. Leśna i Akacjowa), Rudzie, Zdziarcu i Zgórsku. Roboty te kosztowały ponad 783 tys. zł brutto.

- W związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu, jak i dobrymi cenami na roboty drogowe, jakie są obecnie, podjęliśmy decyzję o wykonaniu jeszcze w tym roku kolejnych dywaników asfaltowych na odcinku blisko 5 kilometrów – przekazuje burmistrz Józef Rybiński.

Gmina Radomyśl Wielki już ogłosiła przetarg na wykonanie 4,8 km nawierzchni asfaltowych dróg gminnych. Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową z kruszywa łamanego wraz z utwardzeniem poboczy oraz na istniejących, ale już zniszczonych asfaltach na następujących drogach: a) w kier. Stary Janowiec w Janowcu na długości 190 m; b) Żarówka na Wnuka na dł. 570 m; c) Dulcza Wielka ul. Nowa na dł. 1200 m; d) Dulcza Wielka ul. Zagórze na dł. 320 m; e) Radomyśl Wielki-Pień w Pniu na dł. 400 m; f) w Radomyślu Wielkim ul. Słowackiego na dł. 280 m; g) Partynia – Schabowiec w Partyni na dł. 500 m; h) w Zgórsku obok cmentarza na dł. 170 m; i) Podborze – Podlesie w kier. Rudy w Podborzu na dł. 300 m; j) Dąbie – Zarzecze w Dąbiu na dł. 520 m; k) obok remizy OSP w Rudzie na dł. 90 m; l) droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Partyni na dł. 240 m. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec września.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija 28 lipca br. o godz. 10:00.

16 lipca 2020