Z pełnym zaufaniem

Powiększ
Z pełnym zaufaniem
Podczas sesji Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim, która odbyła się 28 lipca radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Józefowi Rybińskiemu absolutorium i wotum zaufania.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za 2019 rok. Uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, a także w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły, radni przyjęli jednomyślnie. Po udzielonym absolutorium burmistrz podziękował radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za dotychczasową współpracę. Podczas posiedzenia omówiony został także raport o stanie Gminy Radomyśl Wielki.

Transmisja obrad: https://radomyslwielki.pl/informacje-o-gminie/samorzad-gminy/transmisje-z-obrad-rady-miejskiej/relacje-video-z-zakonczonych-sesji.html

4 sierpnia 2020