Powstanie żłobek

Powiększ
Powstanie żłobek
Już wkrótce w Radomyślu Wielkim zostanie uruchomiony żłobek. Będzie w nim 30 miejsc opieki dla dzieci do 3. roku życia. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu ponad milionowej dotacji ze środków unijnych.

Realizatorem projektu i organizatorem żłobka jest Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, a partnerem Gmina Radomyśl Wielki. Placówka będzie mieściła się w budynku byłej podstawówki przy ul. Ogrodowej 1. Obecnie dobiegają końca realizowane przez magistrat prace remontowe i wkrótce Stowarzyszenie przystąpi do wyposażania pomieszczeń. Wszelkie informacje o zasadach i terminach rekrutacji będą zamieszczane na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.nasza-gmina.org) oraz gminy (www.radomyslwielki.pl). Informacje telefoniczne udzielane są pod numerem 14 68 20 705.

Tytuł Projektu: Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Radomyśl Wielki, ułatwiający rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy

BENEFICJENT: Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, PARTNER: Gmina Radomyśl Wielki

Cel Projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 30 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Radomyśl Wielki, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnościami).

Dofinansowanie projektu z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.159.164,75 PLN

17 września 2020