Poprawią retencję wody w rzekach

Powiększ
Poprawią retencję wody w rzekach
Jesienią bieżącego roku i wiosną przyszłego na najważniejszych ciekach wodnych na terenie gminy Radomyśl Wielki będą prowadzone prace konserwacyjne.

 

Roboty zleciło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po usilnych zabiegach włodarzy Gminy Radomyśl Wielki, radnych i sołtysów. Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej wytypował do realizacji roboty na:

- Potoku Zgórsko w Rudzie i Podborzu, gdzie zlikwidowane zostaną wyrwy brzegowe spowodowane działalnością bobrów;

- Potoku Dęba w Janowcu, gdzie prowadzone będzie wykaszanie i tzw. hakowanie (usunięcie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiające swobodny spływ wody), a także ewentualne dodatkowe prace po odkryciu brzegów;

- Potoku Jamnica w Żarówce, Dulczy Wielkiej i Dulczy Małej (wykaszanie i hakowanie);

- Potoku Partyńskim na całej długości (wykaszanie i hakowanie);

- Kanale J4 w Pniu i Dulczy Małej (wykaszanie i hakowanie).

Dodajmy, że nie będą prowadzone prace z zakresu regulacji potoków (np. likwidacji meandrów) i ich pogłębiania, mając na uwadze zrównoważoną gospodarkę wodną i problemy wynikające z okresów suszy.

24 września 2020