Żłobek „Radosny Maluszek” już działa

Powiększ
Żłobek „Radosny Maluszek” już działa
1 grudnia Stowarzyszenie „Nasza Gmina” uruchomiło działalność Niepublicznego Żłobka „Radosny Maluszek”. Funkcjonuje on przy Niepublicznym Przedszkolu „Radosny Start”, w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radomyślu Wielkim przy ul. Ogrodowej 1.

We wrześniu dobiegły tam końca realizowane przez Urząd Miejski prace remontowo-adaptacyjne, które kosztowały 295 tys. zł. Na potrzeby żłobka zostały oddane dwie przestronne, funkcjonalne sale. Każda z nich posiada łazienkę i szatnię. Piękne zabawki, pomoce dydaktyczne czy nowoczesny sprzęt multimedialny, sprawiają, że pobyt w żłobku jest urozmaicony i pełen atrakcji. Dzieci korzystają także z całodziennego wyżywienia przygotowywanego dla nich we własnej kuchni. W żłobku pracują wykwalifikowane opiekunki, panie salowe, które z wielkim zaangażowaniem dbają o swoich podopiecznych. Został zakupiony także piękny i kolorowy plac zabaw, który zostanie przystosowany tylko dla najmłodszych, gdzie bezpiecznie będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu.

Dla 30 dzieci

Dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej poprzez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w partnerstwie z Gminą Radomyśl Wielki udało się stworzyć 30 miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy, a tym samym pomóc rodzicom wrócić na rynek pracy. Opieka w żłobku będzie sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20. tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób zamieszkałych/pracujących/uczących się na terenie gminy Radomyśl Wielki, sprawujących opiekę nad minimum jednym dzieckiem w wieku do 3 lat, deklarujących chęć powrotu/wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) w okresie uczestnictwa w projekcie, tzn. w terminie od pierwszego do ostatniego dnia objęcia dziecka opieką żłobkową, jednak nie później niż do 31 lipca 2022 r.

Rekrutacja prowadzona nadal

Obecnie w żłobku od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 do 16.30 pod opieką przedszkolanek przebywa 15 dzieciaków. W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja. Wszelkie informacje związane z przyjęciami maluchów do żłobka można uzyskać pod numerem telefonu 14 6820705 lub 786 042 093 oraz na stronie www.nasza–gmina.org. Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania na stronie internetowej lub w placówce.

Tytuł Projektu:

Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Radomyśl Wielki, ułatwiający rodzicom/opiekunom powrót na rynek pracy

BENEFICJENT: Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

PARTNER: Gmina Radomyśl Wielki

Cel Projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej i szans utrzymania pracy 30 osób, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych w Gminie Radomyśl Wielki, poprzez utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi (w tym z niepełnosprawnościami).

Dofinansowanie Projektu z UE: 1.159.164,75 PLN

7 grudnia 2020