Dla pieszych

Powiększ
Dla pieszych
W listopadzie przy drodze wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec w Radomyślu Wielkim i Partyni wybudowany został chodnik dla pieszych.

 

W Partyni budowa blisko 400 m chodnika była prowadzona od drogi powiatowej na Izbiska w stronę firmy Geyer&Hosaja. Inwestycja realizowana była przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale w połowie sfinansowana przez samorząd gminny, który przeznaczył na ten cel 150 tys. zł. W odbiorze inwestycji ze strony Gminy uczestniczył z-ca burmistrza Jarosław Godek. Z kolei w Radomyślu Wielkim ponad 100-metrowy odcinek trasy dla pieszych powstał w okolicy ronda na ul. Piłsudskiego w stronę Zdziarca. Prace te sfinansowała Gmina przeznaczając na ten cel 150 tys. zł. W przyszłym roku województwo ma doprowadzić chodnik do skrzyżowania z drogą powiatową na Zdziarzec.

8 grudnia 2020