Lepszy spływ wody w rzekach

Powiększ
Lepszy spływ wody w rzekach
Jesienią na najważniejszych ciekach wodnych na terenie gminy Radomyśl Wielki przeprowadzone zostały prace konserwacyjne.

 

Roboty zleciło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po zabiegach władz Gminy Radomyśl Wielki, radnych i sołtysów. Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej wytypował do realizacji roboty na:

- Potoku Zgórsko w Rudzie i Podborzu, gdzie zlikwidowano wyrwy brzegowe spowodowane działalnością bobrów;

- Potoku Dęba w Janowcu, gdzie przeprowadzono wykaszanie i tzw. hakowanie (usunięcie z dna rowu wszelkiej roślinności, gałęzi, liści oraz innych zanieczyszczeń, umożliwiające swobodny spływ wody), a także zasypano wyrwy brzegowe;

- Potoku Jamnica w Żarówce, Dulczy Wielkiej i Dulczy Małej (wykaszanie i hakowanie);

- Potoku Partyńskim na całej długości (wykaszanie i hakowanie);

- Kanale J4 w Pniu i Dulczy Małej (wykaszanie i hakowanie).

Ponadto na zlecenie Nadzoru Wodnego prowadzono prace utrzymaniowe wykonane przez Grupę Wsparcia Technicznego Szczucin PGWWP. Interwencje i odcinkowe prace dotyczyły m.in. wykaszania skarp, usuwania zatorów, przetamowań, tam, przeszkód naturalnych, powalonych drzew, usuwanie śmieci na Potoku Zgórsko, Jamnica i Dąbrówka. W 2021 r. przewiduje się dalsze prace GWT Szczucin m.in. na odcinkach nieuregulowanych. Plan utrzymania na przyszły rok jest na etapie opracowywania.

Dodajmy, że PGW Wody Polskie RZGW Kraków ZZ Sandomierz jest w posiadaniu umów na dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych w latach 2020-22 (na 3 lata). Aktualne są również umowy na dozór wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu mieleckiego.

9 grudnia 2020