Będzie nowy odbiorca odpadów

Powiększ
Będzie nowy odbiorca odpadów
W przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r., najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FCC Tarnobrzeg sp. z o. o..

W dniach od 5 do 19 marca br. dotychczasowy wykonawca zbiórki - MPGK sp. z o.o. Mielec - zrealizuje ostatni, zgodny z harmonogramem wywóz odpadów zmieszanych, w czasie którego odbierze pojemniki (tylko te, które są jego własnością). Równocześnie każdemu gospodarstwu domowemu przekazane zostaną czarne worki na odpady zmieszane (na każdą nieruchomość). W razie ich niedostatecznej ilości można otrzymać dodatkowe czarne worki w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim (Rynek 32).

Ponadto informujemy, że niezwłocznie rozpocznie się akcja podstawiania nowych pojemników, kompletów worków do segregacji tzw. pakietów startowych oraz harmonogramów wywozów odpadów komunalnych przez przyszłego wykonawcę.

W ramach nowej umowy (od 1.04. 2021 r.) m.in:

- Zwiększona została częstotliwość zbiórki odpadów selektywnych na 1 raz w miesiącu (dotychczas była 1 raz na 2 miesiące).

- Bez zmian pozostaje częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych - w tym z domów jednorodzinnych -1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca oraz 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października.

- Utrzymany został system „worek za worek” przy zbiórce selektywnej (worki wydane w tym roku przez MPGK, będą odbierane przez nowego wykonawcę).

- Zbiórka gabarytów odbędzie się dwa razy w roku oraz w PSZOK-u.

- Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Harmonogram ostatniego wywozu pojemników przez MPGK Mielec (i zarazem termin odbioru pojemników z nieruchomości) :

5. 03. 2021 - Radomyśl  Wielki - Batorego, Bema, Bojanowskiego, Curyłły, Firleya, Jasna, Kopernika,

                      Kościuszki do Nr 30 do skrzyżowania z ul. Lonczaka, Lonczaka, Rynek, Sikorskiego,

                       Sobieskiego, Sucharskiego, Zawadzkiego , Harcerska, ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul.

                       Lonczaka - od SOPRANO do końca, Polna, Zaciszna, Zasowska, Boczna, Cicha, Krótka,

                        Matuli, Nowa, Ogrodowa, Szkolna , Wąska

5. 03. 2021 - Radomyśl Wielki-utrudniony dojazd ( ul  Graniczna, Wałowa, Kopernika, Polna, Zasowska, Zielona)

8. 03. 2021 - Zdziarzec

8. 03. 2021 - Janowiec

9. 03. 2021 - Dąbrówka Wisłocka

9. 03 2021 - Dąbie od nr 1 do 116 i od nr 196 do końca

10. 03. 2021 - Ruda

11. 03. 2021 - Dąbie od nr 116A do nr 195

11. 03. 2021 - Żarówka

11. 03. 2021 - Dulcza Wielka ul. Tarnowska i Graniczna

11. 03. 2021 - Rdomyśl Wielki: 3-go Maja, Lazurowa, Akacjowa, Armii Krajowej, Zielona, Kąty,   

                         Piekarska, Targowa

12. 03. 2021 - Radomyśl Wielki: Baczyńskiego, Broniewskiego, Chopina, Dąbrowskiej, Dębowa,

                       Graniczna, Jarzębinowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Leśna, 

                        Mickiewicza, Przemysłowa, Reymonta, Różana, Słowackiego, Topolowa, Wałowa,

                        Żeromskiego, Piłsudskiego, Witosa

15. 03. 2021 - Podborze

15. 03. 2021 - Zgórsko

16. 03. 2021 - Dulcza Mała

16. 03. 2021 - Pień

17. 03. 2021 - Partynia

18. 03. 2021 - Ruda

18. 03. 2021 - Dulcza Wielka za wyjątkiem ulic Tarnowskiej i Granicznej

19. 03. 2021 - Radomyśl Wielki: budynki wielolokalowe ul. Kościuszki, Rynek

19. 03. 2021 - Radomyśl Wielki, działalności gospodarcze, z ul. Granicznej, Klonowej, Krasińskiego, Wałowej, Słowackiego

23 lutego 2021