Kolejne drogi do asfaltowania

Powiększ
Kolejne drogi do asfaltowania
Urząd Miejski ogłosił przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowościach: Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze i Dąbrówka Wisłocka.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych:

a) Żarówka - Patryje w kierunku Janowca na długości 590 m;

b) ulica Słoneczna w Dulczy Wielkiej na długości 880 m;

c) Dulcza Mała w kierunku na Walasa, na długości 460 m;

d) ul. Baczyńskiego w Radomyślu Wielkim na długości 110 m;

e) ul. Leśna w Radomyślu Wielkim na długości 390 m;

f) droga gminna i plac postojowy obok remizy OSP w Partyni o powierzchni 1104 m2;

g) Zgórsko obok cmentarza na długości 260 m;

h) Ruda-Ścieżki II na długości 300 m;

i) Ruda - Ścieżki I na długości 250 m

j) Podborze - Kwatery na długości 400 m;

k) Dąbrówka - Zapłocie na długości 300 m;

W sumie to blisko 4 km dróg. Zadanie, które na być wykonane w pierwszym półroczu tego roku, obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym, roboty wykończeniowe tj. utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem. Termin składania ofert mija 8 marca o godz. 10:00.

24 lutego 2021