Ludzka bezmyślność prowadzi do awarii

Powiększ
Ludzka bezmyślność prowadzi do awarii
W związku z powtarzającymi się awariami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radomyśl Wielki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim zwraca się z prośbą do mieszkańców o zaprzestanie wrzucania do kanalizacji przedmiotów mogących doprowadzić do zatkania sieci.

 

W ostatnim czasie nader często dochodzi do zatkania pomp i ciągów kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. Do sieci nagminnie trafiają ubrania i inne materiały tekstylne powodujące zatkanie pomp. Nasi pracownicy podczas udrażniania sieci wydobywali ze studzienek także inne przedmioty codziennego użytku. Jako „winowajców” najpoważniejszych awarii wymienić należy: wiadro stalowe, odpadki paneli ściennych, folię budowlaną. Uciążliwe są również chusteczki nawilżające do pielęgnacji dzieci i higieny, płatki oraz patyczki kosmetyczne, jak również sznurki i włókna z mopów. Zdarzają się również zatkania pomp tłuszczem z masarni oraz odpadkami z przemysłu piekarniczo-cukierniczego. Nadmienić należy, że żaden z zakładów mięsnych z terenu naszej gminy nie posiada podpisanej umowy na wprowadzenie do sieci ścieków przemysłowych. Zakłady branży gastronomicznej zajmujące się produkcją wyrobów piekarniczo – cukierniczych powinny posiadać separatory tłuszczów i łapacze mąki.

Przypominamy że niedozwolone jest wprowadzanie do kanalizacji ścieków z przydomowych szamb, jak również z zakładów przetwórczych. Podczas awarii przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wałowej w Radomyślu Wielkim ujawniono tłuszcz z masarni oraz inne odpadki świadczące o nielegalnym wprowadzeniu tam ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego. W pompie zlokalizowany został kolczyk ze świni, na podstawie którego zostało wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia źródła ścieków. Podobna sytuacja ma miejsce w miejscowości Partynia, gdzie notorycznie dochodzi do celowych zatkań sieci. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, każde kolejne zatkania noszące znamiona działań celowych będą zgłaszane policji celem ustalenia i ukarania sprawców. Każda tego typu awaria niesie ze sobą poważne konsekwencje finansowe. Wymuszają one wielogodzinną pracę kilkuosobowego zespołu pracowników ZGKiM często w weekendy lub w godzinach nocnych. Podczas awarii sieci wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, którego eksploatacja jest bardzo droga. Wszystkie te działania generują koszty, których Zakład nie ma możliwości pokryć. Koszty te niestety będą musiały zostać wliczone podczas ustalenia opłaty dla mieszkańców za 1m3 ścieków.

Raz jeszcze apelujemy do wszystkich mieszkańców o zaprzestanie działań, które prowadzą do zatykania sieci kanalizacji sanitarnej, jak również wprowadzenia do sieci ścieków ze zbiorników bezodpadowych. Przypominamy, że tego typu działania noszą znamiona przestępstwa i będą zgłaszane do odpowiednich organów celem ustalenia sprawców. Prosimy o uruchomienie sąsiedzkiej czujności i kontrolowanie jedni drugich, jeżeli to nie nastąpi koszty tych działań poniesiemy wszyscy.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim

Zdjęcia przedmiotów prowadzących do awarii sieci kanalizcyjnej.

12 marca 2021