Nowe asfalty do końca czerwca

Powiększ
Nowe asfalty do końca czerwca
Niespełna 800 tys. zł będzie kosztowało wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych położonych w miejscowościach: Janowiec, Żarówka, Dulcza Wielka, Dulcza Mała, Radomyśl Wielki, Partynia, Zgórsko, Ruda, Podborze i Dąbrówka Wisłocka.

Na to zadanie wpłynęło aż dziewięć ofert. Najtańsza wyniosła niemal 795 tys. zł, a najdroższa 1,19 mln zł. Tą najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas. Do końca czerwca zrobi ono nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych:

a) Żarówka - Patryje w kierunku Janowca na długości 590 m;

b) ul. Słoneczna w Dulczy Wielkiej na długości 880 m;

c) Dulcza Mała w kierunku na Walasa, na długości 460 m;

d) ul. Baczyńskiego w Radomyślu Wielkim na długości 110 m;

e) ul. Leśna w Radomyślu Wielkim na długości 390 m;

f) droga i plac postojowy obok remizy OSP w Partyni o powierzchni 1104 m2;

g) Zgórsko obok cmentarza na długości 260 m;

h) Ruda-Ścieżki II na długości 300 m;

i) Ruda - Ścieżki I na długości 250 m

j) Podborze - Kwatery na długości 400 m;

k) Dąbrówka - Zapłocie na długości 300 m;

W sumie to blisko 4 km dróg. Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszywa po zagęszczeniu, wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego, wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym, roboty wykończeniowe tj. utwardzenie poboczy kruszywem z mechanicznym zagęszczeniem.

1 kwietnia 2021