Poseł przywiózł dobre wiadomości

Powiększ
Poseł przywiózł dobre wiadomości
Dzisiaj poseł Fryderyk Kapinos wręczył przedstawicielom naszego samorządu czek potwierdzający przyznanie dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Gmina Radomyśl Wielki otrzymała dotację na rozbudowę instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody Jamy wraz z budową instalacji fotowoltaicznej. Koszt tej inwestycji to ok. 1,4 mln zł, a dofinansowanie wynosi 700 tysięcy złotych. - Dziękujemy panu posłowi za dobre wiadomości i za zaangażowanie w sprawy ważne dla naszej gminy – powiedział burmistrz Józef Rybiński, podczas spotkania z posłem, w którym udział wzięłi także z-ca burmistrza Jarosław Godek i sekretarz Maria Należna.

Zakres zadania

W ramach przedsięwzięcia na SUW-ie przeprowadzona zostanie wymiana pomp pośrednich, nastąpi rozbudowa układu filtracyjnego o dodatkową baterię 4 filtrów, wykonanie szafy rozdzielni elektrycznej wraz z instalacją, sterowani, sygnalizacji pracy stacji, przygotowanie hali filtrów. Zostanie też zamontowana instalacja fotowoltaiczna zapewniająca energię elektryczną na potrzeby funkcjonowania SUW o mocy montażowej 29,25 kWp i możliwości wytworzenia energii przez system PV w ilości 26080 kWh, z czego energia oddana do sieci może wynieść 13917 kWh.

Cel i spodziewane efekty

Zadanie to ma na celu zwiększenie dostaw wody do celów konsumpcyjnych (wzrost  uzdatnianej wody z 105 m3 do 150 m3 na godzinę) Polepszy się także jej jakość. Inwestycja umożliwi podłączanie istniejących domów i nowo budowanych do sieci wodociągowej, która będzie mogła być rozbudowana. Obecnie ze względu na występujące problemy z dostarczaniem wody nie są wydawane zapewnienia jej dostaw pod nowe inwestycje przemysłowe. Inwestycja przyczyni się także do rozwoju firm i gospodarstw. Spodziewany zwrot kosztów inwestycji dotyczącej fotowoltaiki nastąpi za ok. 3 lata. Jednocześnie zmniejszone zostaną o ok. 1/3 opłaty za energię elektryczną dostarczaną na SUW.

19 kwietnia 2021