Pod rekreację i wypoczynek

Powiększ
Pod rekreację i wypoczynek
W sąsiedztwie boiska piłkarskiego w Rudzie stanął budynek z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku. Na to przedsięwzięcie Gmina Radomyśl Wielki pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

Zadanie pn. „Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie”, polegała na postawieniu murowanego parterowego budynku, który będzie pełnił m.in. funkcję świetlicy, miejsca spotkań, a także szatni i magazynu. Nowy obiekt będzie zabezpieczał także potrzeby piłkarzy rozgrywających mecze na pobliskim stadionie. Będą mogły się tam odbywać zajęcia rekreacyjne z młodzieżą i dorosłymi, np. gry w piłkarzyki czy planszówki. Budynek będzie wykorzystywany przy okazji organizacji dożynek, zawodów i pikników. Dzięki realizacji tej inwestycji powstało kolejne miejsce na mapie gminy do wypoczynku i rekreacji, które pozwoli w aktywny i zdrowy sposób spędzać wolny czas.

Budynek został wyposażony w prysznice i wc.

Koszt przedsięwzięcia to ok. 308 tys. zł, z czego 168 tys. zł pochodzi z budżetu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Flaga UE, loga Województwa Podkarpackiego, PROW 2014-2020

12 maja 2021