Wzrost dochodów własnych

Powiększ
Wzrost dochodów własnych
Czasopismo samorządowe Wspólnota prześwietliło samorządy pod względem dochodów własnych za 2020 r. W skali ogólnopolskiej znakomicie w zestawieniu wypadła Gmina Radomyśl Wielki.

 

Pandemia COVID-19 w 2020 r. miała wpływ dla finansów samorządowych. Kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, ogólnie rzecz biorąc zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to m.in. z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, przyznawanie prez samorządy zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżanie czynszu w lokalach komunalnych. Niektóre z polskich samorządów straciły nawet 50 proc. wpływów w porównaniu z 2019 r. W aż 167 samorządach dochody własne tylko w ciągu jednego roku zmniejszyły się do niebezpiecznej wysokości ponad 10 proc. Niemniej w 376 samorządach (272 gminy wiejskie) nastąpił ponaddziesięcioprocentowy wzrost. Dotyczy to także Gminy Radomyśl Wielki. Nasz samorząd w gronie 610 miasteczek w Polsce znalazł się na bardzo wysokim 15. miejscu, zwiększając swoje dochody o 17,75% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na Podkarpaciu lepszy w tym gronie okazał się tylko Narol. W tej kategorii 289 samorządów odnotowało spadek dochodów własnych, z czego 48 ponad 10-procentowy. Z kolei ponad 15 procentowy wzrost dochodów zanotowało 25 miasteczek.
Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska.
Ranking do pobrania: tutaj .
 

 

10 czerwca 2021