Odnowią powiatówkę w Dulczy Wielkiej i Żarówce

Powiększ
Odnowią powiatówkę w Dulczy Wielkiej i Żarówce
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Dulcza Wielka - Stara Jastrząbka w Dulczy Wielkiej i Żarówce.

W Dulczy Wielkiej roboty prowadzone będą na odcinku o długosci ponad 700 m, a w Żarówce na odcinku blisko 1750 m. Zakres planowanej inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m i jej wzmocnienie na całej długości poprzez wykonanie warstw z betonu asfaltowego, a także wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni. W Dulczy Wielkiej wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2 m przy krawędzi jezdni z kostki brukowej. Natomiast w Żarówce zaplanowano budowę chodnika o szerokości 2 m przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i przebudowę istniejącego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowane zostanie istniejące odwodnienie pasa drogowego. Będą też uzupełnione pobocza i zjazdy kruszywem łamanym.

W związku z tym opracowany zostanie projekt organizacji ruchu na czas robót. Termin składania ofert określono na 2 lipca. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 120 dni na realizację inwestycji. Przedsięwzięcie wesprze finansowo Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim.

16 czerwca 2021