To może obniżyć ceny energii

Powiększ
To może obniżyć ceny energii
Zapraszamy mieszkańców Gminy Radomyśl Wielki do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy i wypełnienia specjalnej ankiety.


W związku z faktem, iż nasza Gmina przystąpiła do porozumienia związanego tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety, która znajduje się poniżej.
Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz). W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.
W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności – prosimy o wskazanie numeru działki.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i przypominamy o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
Wypełnione i podpisane egzemplarze prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub zeskanować i przesłać drogą mailową: sekretariat@radomyslwielki.pl .

ANKIETA

23 czerwca 2021