Ulicę Lonczaka czeka spora zmiana

Powiększ
Ulicę Lonczaka czeka spora zmiana
Niemal 600 tys. zł będzie kosztować przebudowa ulicy Ludwika Lonczaka w Radomyślu Wielkim. Inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach przedsięwzięcia powstanie jezdnia asfaltowa (m.in. 4cm warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej i 8cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego) na odcinku blisko 350 metrów. Wybudowany zostanie także lewostronny chodnik (320 m). Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne i istniejąca infrastruktura techniczna (sieć telekomunikacyjna podziemna kolidująca z projektowaną rozbudową drogi).
Roboty już trwają. Wykonuje je Firma Handlowo-Usługowa INWEST BRUK S.C. Agata i Jarosław Boroński z Otałęży, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim. Opiewała ona na 599 tys. zł brutto. Środki na jej realizację pochodzić będą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 492 237 zł, a reszta z budżetu gminy. Prace mają być wykonane do końca listopada, choć niewykluczone, że stanie się to wcześniej.

Tablica informacyjna RFIL

19 sierpnia 2021