„Powiatówki” w budowie

Powiększ
„Powiatówki” w budowie
Trwają roboty modernizacyjne na drogach powiatowych w gminie Radomyśl Wielki. Ich efektem będzie m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa na łącznej długości blisko 6 km, będą też nowe i odnowione chodniki. Inwestycje współfinansowane będą ze środków powiatu i gminy.

W ramach pierwszego zadania przebudowane zostaną fragmenty ulicy Kościuszki (w ciągu drogi powiatowej Nr 1 173R Radomyśl Wielki - Dulcza Mała) oraz ulicy Wałowej (w ciągu drogi Dąbrowa Tarnowska - Radomyśl Wielki). Zakres prac obejmie nie tylko wymianę nawierzchni asfaltowych, ale także przebudowę istniejących chodników z kostki brukowej i odwodnienia oraz wykonanie poboczy i oznakowania poziomego. Zadanie to będzie kosztować 1,47 mln zł, a wykona je F.H.U. Inwest Bruk S.C. Agata i Jarosław Boroński z Otałęży.

Odnowią byłą drogę wojewódzką
Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu rozstrzygnął już przetarg na przebudowę drogi powiatowej w Radomyślu Wielkim (dawnej drogi wojewódzkiej 984 Lisia Góra - Mielec) na łącznej długości 1,53 km.
W ramach przebudowy odnowiona zostanie nawierzchnia drogi na długości 1,28 km (od ul. Wałowej w stronę Mielca), a także wybudowany chodnik na długości 250 m (od istniejącego w stronę ronda w Partyni) za rowem wraz z elementami odwodnienia. Bedzie też lokalna przebudowa istniejących chodników przy przebudowanej drodze z betonu asfaltowego. Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasza Wojtasa, które wykona ją za 1,215 mln zł.

W Dulczy Wielkiej i Żarówce
Powiat rozstrzygnął także przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Dulcza Wielka - Stara Jastrząbka w Dulczy Wielkiej i Żarówce. Za blisko 3,57 mln zł wykona je konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika (lider) i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (partner). W Dulczy Wielkiej roboty prowadzone będą na odcinku o długości ponad 700 m, a w Żarówce na odcinku blisko 1750 m. Zakres planowanej inwestycji obejmuje poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m i jej wzmocnienie na całej długości poprzez wykonanie warstw z betonu asfaltowego, a także wykonanie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni. W Dulczy Wielkiej wybudowany zostanie chodnik o szerokości 2 m przy krawędzi jezdni z kostki brukowej. Natomiast w Żarówce zaplanowano budowę chodnika o szer. 2 m przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i przebudowę istniejącego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego. Przebudowane zostanie istniejące odwodnienie pasa drogowego. Będą też uzupełnione pobocza i zjazdy kruszywem łamanym. Inwestycja ukończona zostanie późną jesienią.

Z gminnym dofinansowaniem
Warto nadmienić, że inwestycje, których efektem będzie m.in. 5,81 km nowych nawierzchni asfaltowych dróg, współfinansowane będą ze środków powiatu i gminy. Łączny wkład finansowy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w prace drogowe przy "powiatówkach" wyniesie 1,75 mln złotych.

15 września 2021